Latvijas IT uzņēmumi izveidojuši vienoto e-pierakstu platformu

20.12.2015
Ņemot vērā aizvien pieaugošo tehnoloģiju ietekmi uz cilvēku ikdienas paradumiem, kā arī lai nodrošinātu plūstošu un ērtu informācijas apriti veselības aprūpes sistēmā, sadarbojoties trīs Latvijas IT uzņēmumiem, SIA „Meditec”, SIA „Blue Bridge Technologies” un SIA „NFC team”, ir realizēts kopprojekts „e-pieraksta platforma veselības aprūpes sistēmām” Latvijas IT klastera attīstības programmas ietvaros.

E-pieraksta platforma ir integrējošais elements starp dažādiem web-servisiem, piemēram, AB:Pacients un piearsta.lv, un veselības aprūpes informācijas sistēmām, kā piemēram, AB Solutions, SmartMedical un citām sistēmām. Platforma nodod speciālistu kalendāru datus web-servisiem un pieraksta datus informācijas sistēmām. Lai nodrošinātu mobilitāti ar platformu, ir veikta mobilās lietotnes izstrāde veselības iestāžu pierakstu administratoriem, ārstiem un medicīnas māsām, kā arī ir iespējams integrēt arī dažādas e-pieraksta pakalpojuma mobilās lietotnes. 

Rezultātā lietotājs (pacients) var veikt kalendāra pierakstu pie sava ārsta neatkarīgi no tā, kādu web-servisu pacients lieto un kādu informācijas sistēmu lieto pacienta ārsts vai ārstniecības iestāde. Projekts nodrošina to, ka nevienam pacientiem vairs nav jācieš no sistēmu savstarpējām komunikāciju problēmām, kā arī izmantojot tehnoloģijas to ir iespējams paveikt dažu minūšu laikā jebkurā laikā un vietā, negaidot rindās ārstniecības iestāžu reģistratūrās vai zvanot uz iepriekšēja pieraksta telefona numuru. 

Par projektā izstrādāto platformas pakalpojumiem un tā sniegtajām iespējām Latvijas IT klasteris un iesaistītie uzņēmumi informējuši Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ar medicīnu un veselību saistīto pasākumu laikā, kā arī savās individuālajās apmācībās, konsultācijās un semināros medicīnas iestāžu darbiniekiem un plašākai sabiedrībai. 

Projekts „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas” Projekta ID: KAP/2.3.2.3.0/12/01/002 Līgums Nr. L-KAP-12-0008© Blue Bridge Technologies SIA. 2017. All rights reserved