Pārbaudīt zāļu drošumu varēs SmartMedical sistēmā

2019. gada 9 februārī stāsies spēkā Viltoto Zāļu regulas noteikumi, kas nosaka kārtību kādā jāverificē zāļu iepakojuma drošuma pazīmes un jādzēš unikālie identifikatori. Šie noteikumi ir saistoši zāļu ražotājiem un vairumtirgotājiem, klīnikām, poliklīnikām un veselības centriem, kas tiesīgi un piegādā zāles Latvijas iedzīvotājiem. Ievērojot to, ka daudzas no tām ārstniecības iestādēm izmanto ikdienā SIA "Blue Bridge Technologies" izstrādāto SmartMedical sistēmu, mēs klientu papildus ērtībai piedāvājam jaunu funkcionalitāti - verificēt medikamentu iepakojumus SmartMedical sistēmā. SmartMedical Zāļu verifikācijas modulis ir integrēts ar Latvijas Zāļu Verifikācijas sistēmu, veiksmīgi notestēts un gatavs darbam. Funkcionalitātei ir divas versijas: versija ārstniecības iestādēm un versija zāļu vairumtirgotājiem.

Ārstniecības iestādēm, kas jau šobrīd lieto SmartMedical sistēmu savā ikdienā, jauna funkcionalitāte var tikt pieslēgta kā papildus modulis esošai sistēmai. Citas ārstniecības iestādes, kas strādā ar citām medicīnas informācijas sistēmām, kā arī zāļu vairumtirgotāji var izmantot SmartMedical Zāļu verifikācijas sistēmu autonomi vai arī ar viņu rīcībā esošu noliktavas/uzskaites sistēmu (vienojoties par integrācijas saskarni).Pateicoties tiešsaistei ar Latvijas Zāļu Verifikācijas Sistēmu, katrā no SmartMedical Zāļu verifikācijas moduļa versijām, iespējams saņemt Eiropas medikamentu repozitoriju par katru medikamentu jeb produktu. Zāļu verifikācijas funkcionalitāte SmartMedical sistēmā uzskaitīts visas veiktās darbības sadalījumā pa periodu, iepakojuma parametriem, pieslēgumiem, lietotājiem, darbībām, filiālēm vai nodaļām. Nolasīt medikamenta iepakojuma marķējuma informāciju var dažādi: ar 2D skeneri (skeneris DATAMATRIX koda lasīšanai), WEB kameru vai arī ievadot datus manuāli ar klaviatūras palīdzību.SmartMedical Zāļu verifikācijas modulis ārstniecības iestādēm 

 Jauna funkcionalitāte nodrošinās ārstniecības iestādes ar iespēju veikt šādas darbības attiecībā uz medikamentu iepakojumiem: 
 • pārbaudīt medikamenta iepakojumu statusu; 
 • reģistrēt medikamenta iepakojuma izsniegšanu, kā arī atcelt to; 
 • norakstīt medikamenta iepakojumu; 
 • piešķirt medikamenta iepakojumam atzīmi “Paraugs” vai noņemt šo atzīmi. 
Visas darbības var veikt gan ar vienu medikamenta iepakojumu, gan ar vairākiem iepakojumiem uzreiz.


SmartMedical Zāļu verifikācijas modulis zāļu vairumtirgotājiem 
 
Moduļa ietvaros zāļu vairumtirgotāji var veikt šādas darbības: 
 •  pārbaudīt medikamentu vairākus iepakojumus; 
 • reģistrēt vai atcelt medikamentu vairāku iepakojumu izsniegšanu; 
 • norakstīt vairākus iepakojumus; 
 • piešķirt vairākiem medikamenta iepakojumiem atzīmi “Paraugs” vai noņemt šo atzīmi; 
 • piešķirt vairākiem medikamenta iepakojumiem atzīmi “Bezmaksas paraugs” vai noņemt šo atzīmi; 
 • reģistrēt vai atcelt vairāku iepakojumu eksportu; 
 • reģistrēt vairāku iepakojumu nozagšanu; 
 • izņemt vairākus iepakojumus no aprites vai arī atcelt šo darbību. 
Minētas darbības vairumtirgotāji var veikt ar vairākiem iepakojumiem vienlaicīgi vai ar katru iepakojumu atsevišķi.

Ja Jūs interesē mūsu piedāvājums, lūdzam nosūtīt mums pieteikumu uz e-pastu info@smartmedical.eu. Pieteikumā (brīvā formā) lūdzam norādīt Jūsu iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru, atbildīgas kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 

Atgādinām, ka Latvijas Zāļu Verifikācijas Organizācija (LZVO) jau kopš oktobra pieņem lietotāju pieteikumus Vienošanos parakstīšanai un LZVS lietošanai neatkarīgi no Jūsu izvēlēta risinājuma zāļu verifikācijai. Lasīt vairāk par LZVO reģistrāciju >>


© 2019 Visas autortiesības aizsargātas