Mūsu produkti
SmartMedical - programma ārstiem
programma ārstiem
pacienta vēsture, medicīniskās veidlapas
programma zobārstiem
datu apmaiņa ar NVD tiešsaistē
veselības apdrošinātājiem, ātri un korekti norēķini ar veselības aprūpes iestādem

SmartMedical - programma ārstiem, ārstu praksēm, ambulatorām iestādēm, zobārstniecībām un slimnīcām. Tā nodrošina pacientu, pierakstu un norēķinu informācijas uzskaiti un datu apmaiņu ar Nacionālo Veselības Dienestu un apdrošināšanas sabiedrībām: Balta, BTA, Seesam, Ergo, IF, Compensa un Baltijas Apdrošināšanas Nams. SmartMedical programma ļauj ātri un efektīvi organizēt reģistratūras darbinieku, ārstu un ārstu palīgu darbu, vienlaikus samazinot administratīvas izmaksas un taupot darbinieku laiku, resursus.

www.smartmedical.eu|blog.smartmedical.eu

Pieteikties demonstrācijai
informācija par SmartMedical funkcijām,
lietošanas noteikumiem un abonēšanas maksu
T.:  20 226 446, 67 615 159
info@smartmedical.eu
 
Klientu atbalsta dienests
SmartMedical tehniskā palīdzība
T.:  27 880 015, support@smartmedical.eu
 
SmartMedical programmas funkcionalitāte ārstniecības iestādēm

 

Pacientu pārvalde

ātra un ērta piekļuve visai pacienta ārstēšanas vēsturei pacienta vizītes laikā, t.i. informācija par:
- ārsta apskatēm, pacienta ārstēšanas vēsturi un apmeklējumiem
- nosūtījumiem un manipulācijām
- izrakstītām receptēm un izziņām
- darbnespējas lapām, apdrošināšanas polisi un NVD taloniem

 

Medicīniskās veidlapas

elektronisko veidlapu aizpildīšana:
- pacientu kartes un apskates
- zobārstniecības kartes
- receptes (izmantojot VZA zāļu reģistra datus)
- darbnespējas lapas
- nosūtījumi un citas veidlapas saskaņā ar LR MK apstiprinātām dokumentu formām

 

Pacientu pieraksti

- pacientu pierakstu kontrole un pārvalde
- pacientu vēstures atlasīšana un drukāšana
- atskaišu sagatavošana par pacientu apmeklējumiem pēc dienas, nedēļas vai mēneša, viena vai vairākiem speciālistiem
- SMS atgādinājumu sūtīšana pacientiem par viņu pierakstiem
- elektronisko rēķinu izrakstīšana

 

Norēķini

Datu apmaiņa ar apdrošinātājiem un Nacionālo Veselības Dienestu
- elektroniska rēķinu sagatavošana
- rēķinu apmaksas kontrole un uzskaite, ievērojot dažādus rēķinu apmaksas veidus – pacienta iemaksas vai apdrošināšanas polise
- kases sistēmas pieslēgšana automatizētai darījumu apstrādei SmartMedical sistēmā
- ātrākā un efektīvākā darījumu apstrāde ar apdrošināšanas kompānijām un datu apmaiņa ar NVD tiešsaistē
- kases norēķinu pārvalde
- Pacienta konts - ārstēšanas priekšapmaksas, kredīta, kompensācijas vai dāvanu kartes uzskaitei un izlietojuma kontrolei ilgtermiņā

 

e-Pieraksti portālā Piearsta.lv

ir savienoti ar publiski pieejamu portālu Piearsta.lv, darbojas vienoti ar pacientu pārvaldes un ārsta darba grafika plānošanas sadaļu SmartMedical programmā - informācijas izvietošana par iestādi vai praksi, ārstiem
- ārstu pieņemšanas laiku publicēšana, pārvalde un kontrole vienuviet
- e-pierakstu laika ierobežojumu noteikšana un kontrole
- e-pieraksta apstiprināšanas veida noteikšana
- sniegtā pakalpojuma pieņemšanas laiku izvietošana atkarībā no maksāšanas veida

 

Komunikācija ar pacientiem

- īsziņu, e-pastu izsūtīšana no pašas programmas
- atgādinājumi iestādes vai prakses darbiniekiem sazināties ar pacientiem
- atgādinājumi pacientiem par viņu pierakstiem un plānotām vakcinācijām
- ziņojumi par darba laika izmaiņām
- paziņojumi par jauniem pakalpojumiem, akcijām un speciāliem piedāvājumiem u.c.

 

Zobārstniecībai

izstrādāts rīks zobārstniecības iestādēm un zobārstu praksēm, iekļauj
- elektronisko pacienta karti
- zobārsta apskates formu
- ārstēšanas plānu un tā kontroli
- savienots ar norēķinu moduli, kas nodrošina rēķinu izrakstīšanu
- savienojums ar veselības apdrošināšanas moduli nodrošina veselības apdrošināšanas polišu apstrādi tiešsaistē

 

Obligātās Veselības Pārbaudes

sadaļa nodrošina iestādi ar iespēju
- uzskaitīt informāciju par pacientiem, kam tiek veiktas obligātās veselības pārbaudes
- uzskaitīt līgumus ar organizācijām, kuru darbiniekiem tiks veiktas veselības pārbaudes
- aizpildīt apskates lapas un saņemt vairāku ārstu atzinumus

 

Laboratorijas nosūtījumi

izstrādāta sadaļa ļauj
- aizpildīt laboratorijas nosūtījuma formu elektroniski
- atzīmēt nepieciešamās manipulācijas
- izdrukāt nosūtījumu
- nodrošina automātisku datu apmaiņu

 

Dienas stacionārs

- pacienta elektroniskas medicīniskās kartes aizpildīšana un drukāšana
- ārstēšanas procesa, sniegto pakalpojumu un manipulāciju kontrole
- elektroniskā rēķina izrakstīšana saskaņā ar veiktām manipulācijām, ar iespēju atzīmēt pakalpojumu apmaksas veidu
- norēķinu kontrole SmartMedical sistēmā

 

Atskaites

pieslēdzot un izmantojot norēķinu un pierakstu moduļus:
- atskaišu sagatavošana: finanšu, apdrošināšanas, pacientu, pierakstu, potēšanas, recepšu, NVD talonu
- atskaišu filtrēšana pēc vairākiem kritērijiem - datums, speciālists, pakalpojums, pacients, apdrošināšanas kompānija, diagnoze, NVD manipulācijas utt.

 

Informācijas iekšējā apmaiņas sistēma

šī sadaļa ir aktuāla medicīnas iestādēm ar vairākiem lietotājiem:
- iekšējo paziņojumu izsūtīšana SmartMedical sistēmas lietotājiem iestādes ietvaros
- svarīgu failu, dokumentu drošā pārsūtīšana kolēģiem
- paziņojumi par izmaiņām pakalpojumu cenās, darba laikos utt.

SmartMedical programmas funkcionalitāte apdrošināšanas kompānijām

Cenrāžu saskaņošana

Ārstniecības iestāžu cenrāžu saskaņošana ievērojot apdrošināšanas programmu nosacījumus. Šī funkcija nodrošina precīzu atlīdzību aprēķinu, kā arī dod iespēju veidot „cenu izsoli” iestāžu pakalpojumiem.

Apdrošināšanas programmu noteikšana

Esošo un jauno apdrošināšanas programmu definēšana, veselības apdrošināšanas polišu izsniegšana/anulēšana, ierobežojumu noteikšana.

Transakciju imports

Šī funkcija paredz transakciju datu saņemšanu elektroniski, caur datu apstrādes centru, kas ļauj ietaupīt laiku un resursus uz datu ievades rēķina un samazināt kļūdu un krāpšanas gadījumu skaitu.

Darījumu autorizācija tiešsaitē

Nodrošina kontroli par kompensāciju aprēķinu, cenām un ierobežojumu ievērošanu. Ļauj ietaupīt, pateicoties aprēķina kļūdu novēršanai, ierobežojumu pārtēriņu gadījumu izslēgšanai un regresu administrēšanas izdevumu samazināšanai.

E-karšu pielietošana

E-karšu priekšrocības: droša klientu identifikācija un automātiska klienta un polises datu ievadīšana, ka arī precīza limitu kontrole arī sakaru pārtraukuma vai nepietiekamas ātrdarbības gadījumā; individuālu kartes noteikumu piemērošana atlīdzības aprēķinam.

Ieguvumi, lietojot SmartMedical programmu
Ārstniecības iestādēm

- pacientu, pierakstu un norēķinu informācija ir pieejama iestādes darbiniekiem vienkopus no jebkuras vietas ar Interneta pieslēgumu

- efektīva medicīnisko, norēķinu un administratīvo daļu pārvalde paātrina pacientu apkalpošanu

- darba procesu uzlabošana un automatizēšana nodrošina dokumentu apriti reālajā laikā

- caurspīdīga un saprotama rēķinu noformēšanas sistēma ātri un droši apstrādā darījumus ar apdrošināšanas sabiedrībām

- datu apmaiņa ar Nacionālo Veselības Dienestu nodrošina NVD talonu izveidi, nosūtīšanu, apstrādi, labošanu un uzskaiti

  Apdrošināšanas kompānijām

- automātiskā pieprasījumu izskatīšana

- kļūdu un krapšanas gadījumu novēršana, nepamatotu atlīdzības pieprasījumu samazināšana

- skaidrā norēķinu sistēma ar ārstniecības iestādēm un polišu turētājiem

- iespēja izveidot jaunus apdrošināšanas produktus un ieviest sarežģītākus polišu noteikumus

  Pacientiem

- minimāls gaidīšanas laiks rindās

- īsāks polišu apstrādes un/vai rēķinu noformēšanas laiks

- droša sedzamo pakalpojumu saņemšana un precīza piemaksu kalkulācija

- vairāk uzmanības pacientam nekā dokumentu administrēšanai

Klienti par SmartMedical


"Sistēma ir ērta un vienkārši apgūstama, lietotājiem draudzīga. Strādājot ar dažādām apdrošināšanas kompānijām, tagad esam nodrošinājušies ar efektīvu savstarpējo darījumu noslēgšanu."

SIA "Veselības centrs 4"
Reģistratūru vadītaja Aiga Olšteina

 


"Izmantojot SmartMedical sistēmu, esam droši par ātriem un korektiem norēķiniem, kā arī pārliecināti par kvalitātīvu un mūsdienīgi ērtu mūsu klientu apkalpošanu."

AAS "Balta", RSA Grupa
Personu atlīdzību nodaļas vadītāja Linda Juhna

 


"Kopā ar sistēmu inovatīvā veselības aprūpe, vairāk laika un uzmanības atliek pacientiem."

I. Paturska, ģimenes ārste


"Izmantojot SmartMedical, mēs varam viegli un ātri pielāgoties tendencēm veselības apdrošināšanā, radot jaunus un elastīgus produktus, kuri precīzi atbilst mūsu klientu vajadzībām un prasībām. Apdrošināto pieteikumu izskatīšanas automatizēšana un izmaksu samazināšana ar SmartMedical palīdz vadīt administratīvus procesus efektīvi."

AS "Seesam", POHJOLA Grupa
Valdes loceklis Aigars Freimanis

 


"Mūsu iestāde sadarbojas ar SmartMedical kopš 2010. gada. Sadarbības laikā nodrošināta iestādes administratīvo procesu elektronizācija atviegloja pakalpojumu saņemšanu Iekšlietu ministrijas poliklīnikas pacientiem un ikdienas darbu mūsu darbiniekiem un ārstiem."

VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"
Valdes priekšsēdētājs Didzis Āzens

 


"Nākotnē SmartMedical būs uzlikts visās dienas stacionāra nodaļās un līdz ar to atvieglos šo nodaļu darbu, gan atskaišu sistēmu dienas stacionāra nodalās. SmartMedical ir lieta, bez kuras Rīgas 1. slimnīcas attīstība šobrīd nav iedomājama."

Rīgas 1. slimnīca
Poliklīnikas nodaļas vadītāja Ilze Reinholde© Blue Bridge Technologies LTD. 2012. All rights reserved