Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogramma netiek atbalstīta, lūdzu izvēlieties citu pārlūkprogrammu!

Vietni iespējams ameklēt izmantojot sekojošas pārlūkprogrammas: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox.


Internet Explorer web browser is not supported, please choose other web browser!

You can visit the website using the following browsers: Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox.

Mūsu produkti
SmartInsurance

Risinājums vienkāršo veselības apdrošināšanas sabiedrību norēķinus ar līgumiestādēm un polišu īpašniekiem un nodrošina veselības apdrošināšanas darījumu apstrādi tiešsaistē. Tas automatizē apdrošināšanas atlīdzību pieprasījumu apstrādi, kā arī sniegto pakalpojumu apdrošināšanas seguma summu un polišu īpašnieku piemaksu aprēķinus.

Pielāgojoties klientu straujajām paradumu maiņām un individuālajām vajadzībām, apdrošinātājiem ir iespēja izmantot moduli jaunu apdrošināšanas produktu veidošanai. Lietojot mūsu pakalpojumus apdrošinātāji var arī viegli paplašināt savu sadarbības partneru tīklu. Veselības apdrošināšanas darījumu tiešsaistes apstrāde var tikt nodrošināta sasaistē ar apdrošinātāju izstrādātām sistēmām vai lietojot mūsu platformu apdrošinātājiem.

Veselības apdrošināšanas darījumu apstrāde notiek tiešsaistē ar tām apdrošinātāju līgumiestādēm (veselības aprūpes iestādēm, ārstniecības iestādēm, laboratorijām, aptiekām, optikas izstrādājumu iegādes vietām vai sporta iestādēm), kam ir noslēgts sadarbības līgums un kas lieto programmas: veselības apdrošināšanas norēķinu sistēmu vai SmartMedical programmu ārstu praksēm un veselības aprūpes iestādēm. Šobrīd, lietojot mūsu pakalpojumus, vairāk nekā 700 līgumiestādes apkalpo apdrošinātus klientus - polišu īpašniekus.

Šobrīd mēs sadarbojamies ar apdrošinātājiem:

                                
              

SmartInsurance iespējas apdrošinātājiem

Apdrošināšanas produktu,
polišu pārvalde

Iespēja pārvaldīt apdrošināšanas programmu nosacījumus un riskus, polises kartes un to limitus. Pielāgojoties apdrošināto vēlmēm un prasībām, iespēja ieviest jaunas individuālas apdrošināšanas programmas ar īpašiem nosacījumiem.

  Sadarbības partneru -
līgumiestāžu tīkla pārvalde

Ērti pārskatāma informācija par visām līgumiestādēm un to cenrāžiem ar iespēju veidot līgumiestāžu grupas pēc reģioniem un darbības virzieniem. Iespēja atslēgt līgumiestādes no tiešsaistes pakalpojumiem.

  Apdrošināšanas darījumu
tiešsaistes apstrāde

Polišu un to īpašnieku datu validācija, cenu un pakalpojumu saskaņošana, nosacījumu ievērošanas pārbaude, atlīdzību un piemaksu summu aprēķins tiešsaistē īsajā laikā korektiem norēķiniem starp apdrošinātāju, līgumiestādēm un polišu īpašniekiem.

 
Norēķini ar līgumiestādēm
un darījumu atskaites

Līgumiestāžu e-Rēķinu uzskaite, pārvalde un elektroniskā apstiprināšana. Iespēja veidot atskaites un veikt datu atlasi, ņemot vērā savas vajadzības.

  Sasaiste ar citām sistēmām

Pakalpojumu nodrošināšanai ir iespēja veikt integrāciju ar ārējo apdrošinātāja tiešsaistes sistēmu.

  Pielāgojamība

Risinājums ir pielāgojams apdrošinātāja vajadzībām, prasībām, lielumam un specifikai.

Mūsu risinājumā ir iekļauti

Rīki apdrošinātājam

Rīki līgumiestāžu cenrāžu un pakalpojumu saskaņošanai, tālākai izmantošanai darījumu noregulēšanai tiešsaistē.

  Tiešsaistes saskarne apdrošinātājam

Apdrošinātājam ir iespēja pilnīgi vai daļēji izmantot BBT izstrādāto saskarni polišu nosacījumu un ierobežojumu pārvaldei, darījumu noregulēšanai un aprēķinam atkarībā no apdrošinātāja esošās sistēmas funkcionalitātes un iespējām.

  Tiešsaistes un
apstrādes centrs

Pateicoties tam, ir iespējamā droša darījumu apstrāde tiešsaistē starp apdrošinātāju un līgumiestāžu sistēmām veselības apdrošināšanas atlīdzību pieprasījumu nosūtīšanai, apstrādei un atbilžu saņemšanai.

  Tiešsaistes saskarne līgumiestādēm

Norēķiniem ar apdrošinātājiem līgumiestādes var izmantot "Veselības apdrošināšanas norēķinu sistēmu" cenrāžu un pakalpojumu sarakstu veidošanai, darījumu datu ievadīšanai un apkopošanai, darījumu apstrādes rezultātu saņemšanai un izdrukai, norēķinu noformēšanai gan ar apdrošinātājiem, gan ar polišu īpašniekiem.

  Iespēja izmantot
E-karšu lasītājus

E-karšu priekšrocības: droša klientu identifikācija un automātiskā klienta un polises datu ievadīšana, ka arī precīza limitu kontrole arī sakaru pārtraukuma vai nepietiekamas ātrdarbības gadījumā; individuālu kartes noteikumu piemērošana atlīdzības aprēķinam.

Veselības apdrošināšanas darījumu tiešsaistes apstrādes posmi

Cenrāžu saskaņošana
ar līgumiestādēm

Iespēja elektroniski saskaņot ar apdrošinātāju līgumiestādēm cenrāžus apdrošināšanas programmu nosacījumu ievērošanai. Šī funkcija nodrošina precīzu atlīdzību aprēķinu par līgumiestādē sniegtajiem pakalpojumiem.

  Apdrošināšanas programmu noteikšana

Esošo un jauno apdrošināšanas programmu definēšana, veselības apdrošināšanas polišu izsniegšana/anulēšana, ierobežojumu noteikšana.

  Veselības apdrošināšanas darījumu datu imports

Veselības apdrošināšanas darījumu apstrāde tiešsaistē ar līgumiestādes sistēmu sākas ar datu saņemšanu par polises īpašnieku, pašu apdrošināšanas polisi un pakalpojumiem elektroniskajā formātā, caur datu apstrādes centru. Tas ļauj ietaupīt laiku un resursus uz datu ievades rēķina un samazināt kļūdu un neprecizitātes gadījumu skaitu.

  Darījumu autorizācija
tiešsaistē

Apstrādes procesā tiek noteikta un kontrolēta pakalpojumu sniegšanas nepieciešamība polises īpašniekam, apstiprinātas līgumiestādes cenas, aprēķināta seguma summa un apdrošināta klienta piemaksa saskaņā ar polises noteikumiem un ierobežojumiem. Administrēšanas izdevumu samazināšana ir iespējama, pateicoties aprēķina kļūdu novēršanai un ierobežojumu pārtēriņu gadījumu izslēgšanai.

  Atbildes saņemšana
līgumiestādes sistēmā

Līgumiestādes sistēma izsniedz apstrādāto darījuma rezultātu - apdrošināšanas talonu ar seguma summas apmēru un polises īpašnieka piemaksas summu. Laiks no informācijas nosūtīšanas brīža autorizācijai un apstrādei ir īsāks par 45 sekundēm. Talona izdruku paraksta polises īpašnieks un veic apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem. Pateicoties darījumu apstrādei tiešsaistē, rēķinu noformēšana apdrošinātājam notiek dažu minūšu laikā.

Ieguvumi, lietojot mūsu risinājumu

  Apdrošināšanas sabiedrībām

pateicoties apdrošināšanas darījumu apstrādei tiešsaistē:

- automātiskā pieprasījumu izskatīšana un atbildes sniegšana apdrošināšanas līgumiestādēm tiešsaistē

- kļūdu un krāpšanas gadījumu novēršana, nepamatotu atlīdzības pieprasījumu samazināšana

- zaudējumu kontrole reālajā laikā un administratīvo izmaksu samazināšana

- skaidrā norēķinu sistēma ar apdrošināšanas līgumiestādēm un polišu īpašniekiem

- iespēja ātri piedāvāt jaunus apdrošināšanas produktus un atvieglot līgumiestādēm ievērot sarežģītākus polišu noteikumus

- iespēja ātri un viegli paplašināt līgumiestāžu tīklu

  Apdrošinātāju līgumiestādēm

- apdrošināšanas norēķini ar vairākiem apdrošinātājiem vienuviet tiešsaistē

- caurspīdīgi un saprotami norēķini gan ar apdrošinātājiem, gan ar apdrošinātiem klientiem

- apdrošināšanas darījumu apstrāde tiešsaistē ātrāk par 45 sekundēm

- sarežģītu apdrošināšanas programmu noteikumu viegla ievērošana

- caurspīdīga un saprotama rēķinu noformēšana dažu minušu laikā

- personāla laika taupīšana tiešai komunikācijai ar klientiem

- rindu samazināšana vai pilnīga novēršana iestādēs ar lielu klientu plūsmu

  Apdrošināšanas polišu īpašniekiem

- minimāls gaidīšanas laiks norēķinoties par pakalpojumiem

- vairāk uzmanības no līgumiestādes personāla

- droša sedzamo pakalpojumu saņemšana un precīza piemaksu kalkulācija, operatīva atlīdzības saņemšana

- nekādu papildus darbību atlīdzības saņemšanai - pieteikuma formas aizpildīšana, čeku skenēšana, pieprasījuma nosūtīšana apdrošinātājam

Mūsu klientu atsauksmes


"Viena no Veselības apdrošināšanas tirgus prasībām ir spēja pielāgoties apdrošināto vēlmēm, veidojot individuāli pielāgotas polises un nodrošinot iespēju tās pilnvērtīgi izmantot. Šis process nav iedomājams bez tiešsaistes norēķiniem, kas elastīgi un nekavējoties reaģē katrā individuālā gadījumā.
Izmantojot apdrošināšanas darījumu tiešsaistes apstrādi, esam droši par ātriem un korektiem norēķiniem, kā arī pārliecināti par kvalitatīvu un mūsdienīgi ērtu mūsu klientu apkalpošanu.
Līgumattiecības ar sadarbības partneriem arī ir kļuvušas ērtākas, ātrākas un saprotamākas. Saņemtā pakalpojuma pieejamība ir skaidra uzreiz norēķina brīdī un tas ļauj izvairīties no cilvēciskām kļūdām un to radītiem zaudējumiem."

AAS "Balta", RSA Grupa
Personu apdrošināšanas atlīdzību pārvaldes vadītāja Linda Juhna

 


"Uzņēmums apdrošināšanas kompānijai nodrošina efektīvāko risinājumu veselības apdrošināšanas darījumu apstrādei tiešsaistē, tādējādi atvieglojot administratīvo darbu un realizējot korektus norēķinus ar līgumiestādēm par līguma ietvaros saskaņoto pakalpojumu apmaksu.
Atskatoties pagātnē, varam ar lielu gandarījumu apgalvot, ka Blue Bridge Technologies, SIA sniegtie pakalpojumi ir ne tikai efektivizējuši mūsu administratīvo resursu noslodzi, bet arī pozitīvi ietekmējuši Veselības apdrošināšanas produkta noietu tirgū. Mūsu klienti novērtē atviegloto apmaksas kārtību līgumiestādēs, savukārt darbinieki augstu vērtē rēķinu un līgumu administrēšanas darba ērtumu un vienkāršumu. Ietaupītais laiks, sniedz mums iespēju pievērsties alternatīvu, biznesam svarīgu projektu un aktivitāšu apzināšanai un īstenošanai."

AS "Seesam Insurance" Latvijas filiāle
Veselības apdrošināšanas un personu risku apdrošināšanas departamenta vadītāja Ramona Mežale

 


"If P&C Insurance AS Latvijas filiāle sadarbojas ar SIA Blue Bridge Technologies kopš 2008. gada. Ikdienas sadarbībā ar veselības apdrošināšanas partneriem viens no efektīvākajiem un ērtākajiem risinājumiem. Apdrošināšanas atlīdzību prasību apstrāde tiešsaistē notiek dažu sekunžu laikā. Līgumiestādēm nav nepieciešams pārzināt If veselības apdrošināšanas segumus, jo esošā tiešsaistes sistēma nodrošina automātisku datu pārbaudi, kvalitatīvu un ērtu klientu apkalpošanu, vienkāršu un ātru savstarpējo norēķinu kārtību, būtiski ietaupot informācijas saņemšanas un atlīdzību izskatīšanas laiku. "

AS “If P&C Insurance” Latvijas filiāles
Partnerattiecību un iepirkumu vadītājs veselības apdrošināšanā Ainārs Lazda


"Apdrošināšanas darījumu apstrāde tiešsaistes sistēmā ir ļoti efektīvs biznesa rīks, lai Kompānija  varētu plānot un efektīvi pārvaldīt savus resursus, piedāvājot saviem klientiem modernu un  kvalitatīvu veselības apdrošināšanas produktu."

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāles Atlīdzību regulēšanas
nodaļas vadītāja Gunta Geldnere

 


© 2019 Visas autortiesības aizsargātas